Dataskydd och personuppgifter

Doxus är ett affärssystem som hanterar kunduppgifter och personaluppgifter åt våra kunder. Gentemot våra kunder är vi personuppgiftsombud och vi lämnar aldrig ut data till tredje part. Alla utdrag av personuppgifter och liknande frågor hanteras av respektive företag som är kund hos oss. För att förenkla för våra kunder så finns det en enkel rapport för utdrag av personuppgifter.

Om ni använder Doxus behöver ni inte ha godkännande från personer vars uppgifter lagras i systemet eftersom de faller inom villkoren om avtal, rättsliga skyldigheter respektive berättigade intressen. Eftersom ni lagrar kundupgifter så säger bokföringslagen att uppgifter lagras minst sju år, det kan finnas regler som gör att ni måste ha kvar uppgifterna längre. Ni har också rätt att lagra uppgifterna längre om det är möjligt att rättslig tvist skulle kunna uppstå. Personaluppgifter kan ni ha kvar så länge det är relevant utifrån regelverken, alltså minst sju år men i praktiken så länge som det kan dyka upp frågor som är av vikt för den anställde.

Det åligger våra kunder och deras medarbetare att inte skriva in känsliga uppgifter, så som personomdömen eller noteringar om folks åsikter i systemet.

Doxus är ett skyddat och krypterat datasystem där uppgifterna är säkra. Våra kunder och deras medarbetare är skyldiga att handha sina lösenord med tillförsikt. Vi driver våra egna servar som befinner sig i Sverige.

Behöver du kontakta support?

0533-809020