Fortnox är ett av de vanligaste webbaserade bokförings och lönesystemen i Sverige. Du lätt integrerar lätt Doxus med Fortnox. Löneuppgifter och fakturaunderlag överförs automatiskt. Du kan använda artiklar både i Fortnox och Doxus och du kan även koppla ihop Doxus med Fortnox projektsytem.

Den mesta funktionaliteten i Doxus gentemot Fortnox styrs av vilka tjänster du använder i de två systemen. Du kan själv ställa in hur integrationen skall fungera, men vi hjälper dig gärna om du vill.
Kopplingar mot Doxus: 
  • Synkronisering Kunder
  • Synkronisering Artiklar
  • Synkronisering Arbeten
  • Inkommande fakturor
  • Koppla tidrapportering
  • Koppla frånvaro
  • Faktura export till Fortnox
  • Fakturastatus

Behöver du kontakta support?

0533-809020