Funktioner

Här visas några funktioner sorterade på paket. Sådant man inte använder behöver inte vara aktivt.

Attest
Funktion Beskrivning Läs mer
Attestering

Attestera tidrapporter, med namnteckning.

Attestering
Grundpaket
Funktion Beskrivning Läs mer
Tidrapportering

Doxus har ett lättanvänd tidrapporteringssystem.

Tidrapportering i dator eller mobil
Arbetsorder

I Doxus kallas arbetsorder för uppdrag och är lättillgängliga i mobilen ute i fällt eller på datorn på kontoret.

Arbetsorder / Uppdrag
Projekt

Projekthantering är inbygt i Doxus - det är en av de två standartyperna av jobb som finns i Doxus.

Projekthanteringssystem
Kundregister

Doxus kommer med ett lätthanterligt kundregister. Med ett enkelt tryck så ringer du upp kunden.

Förenkla och få ordning i firman
Jobb på karta

Möjlighet att få upp jobbets adress på karta.

Arbetsorder / Uppdrag
Rapporter

Doxus sammanställer tidrapporter och andra uppgifter i rapporter anpassade efter firmans behov.

Rapporter, redovisning och administration
Personalregister

Doxus innehåller ett personalregister. Registret kan även användas som adressbok om någon i personalen ska få tag på någon annan.

Personalen
Stoppklocka

Möjlighet att använda stoppklocka i programmet för att mäta tid till tidrapporterter.

Tidrapportering i dator eller mobil
Kostnader och resor
Funktion Beskrivning Läs mer
Kostnader/Utlägg

Kostnader och utlägg kan registreras på projekt och arbetsorder.

Resor & kostnader
Resor

Rapportering för resekostnader med bil registreras lätt via tjänsten Kostnader och resor.

Resor & kostnader
Kundportal
Funktion Beskrivning Läs mer
Kundinlogging

Kunder kan logga in och följa sina arbetens fortgång, bidra med noteringar och information.

Rapporter, redovisning och administration
Planering, offert och faktura
Funktion Beskrivning Läs mer
ROT/RUT-avdrag

Stöd för ROT och RUT avdrag i offerter och fakturor.

Fakturering
Fakturering

Skapa fakturor basserade på färdiga arbeten och inrapporterad tid.

Fakturering
Offerter

Möjlighet att skapa offerter i det samma som ett preliminärt arbete läggs in.

Offerter
Närvaro
Funktion Beskrivning Läs mer
Personalliggare

Personalliggare för byggbranchen, lagstadgad från 2016.

Personalliggare / Närvaro
In/Utcheckning

In och utchecknning på olika jobb.

Personalliggare / Närvaro
Frånvaro
Funktion Beskrivning Läs mer
E-post vid frånvaro

Ansvarig person kan få e-post när någon anmäler sig som frånvarande.

Frånvaro

Medarbetarna kan registrera sin frånvaro.

Personalen

Behöver du kontakta support?

0533-809020