Tidrapporter på papper

Du skriver lätt ut alla uppgifter: tidrapporter, kostnader, fakturaunderlag, projektredovisning, kostnadsspecifikation eller reseräkningar.

Export av tidrapporter till bokföring

Du kan lätt exportera uppgifterna via CSV till program så som Excel. Vi har olika speciallösningar för export till olika löne- och bokföringsprogram.

Kunden loggar in i tidrapporteringssystemet

Genom en kundportal dina kunder logga in och följa arbetet i realtid. Kundportal är en tilläggstjänst.

Behöver du kontakta support?

0533-809020