Tidrapporter på papper

Du skriver lätt ut alla uppgifter: tidrapporter, kostnader, fakturaunderlag, projektredovisning, kostnadsspecifikation eller reseräkningar.

Export av tidrapporter till bokföring

Du kan lätt exportera uppgifterna via CSV till program så som Excel. Vi har olika speciallösningar för export till olika löne- och bokföringsprogram.

Kunden loggar in i tidrapporteringssystemet

Genom en kundportal dina kunder logga in och följa arbetet i realtid. Kundportal är en tilläggstjänst.

Koppla ihop Doxus

Fortnox är ett av de vanligaste webbaserat bokförinds och lönesystemen i Sverige. Du lätt integrerar lätt Doxus med Fortnox. Löneuppgifter och fakturaunderlag överförs automatiskt.

Visma levererar har dels windows-program som Visma lön och Visma administration och dels Visma E-economi, ett webbaserat ekonomisystem. Doxus kan kopplas ihop med Vismas så att du kan få över uppgifter till lön och ekonomisystem.

PAXML är ett format som används för att plocka in tid av många lönesystem så som Kontek, Crona, Fortnox och många fler. Doxus kan genera tidsfiler som du sedan plockar in i lönesystemet.

Webbplats:

Doxus stödjer flera vanliga program. alla tas inte upp här. Ibland är det enkelt att skapa nya anslutningar. Ambitionen är att alla anslutningar ska vara möjliga bara det andra programmet tillåter det.

Behöver du kontakta support?

0533-809020